Inspiration för Pergola i Trä

Pergola i Trä

Pergolamarkisen EVO2 är ett måttanpassat pergolasegel av hög kvalitet. Vi har gett vårt väderskydd namnet Pergolasegel. Det är ett öppningsbart, vattentätt pergolatak som kan ha ett maxutfall på 7 m och en bredd på 14 m. Det finns 4 olika bärprofiler, i vit eller svart färg, som monteras i er pergola eller mellan 2 fästpunkter. De minsta bärprofilerna är 4 x 4 cm och monteras när ni har överliggare i pergolan och skruvas upp underifrån. Se här