Finansiering företag​

Finansiering genom Wasa Kredit till företag

PergolaSegel hjälper dig med finansiering 

När du finansierar din utrustning genom Leasing innebär det att ägandet ligger hos Leasingbolaget. När avtalstiden har gått ut löser du ut utrustningen för det så kallade restvärdet. Restvärdet är den summa som återstår att betala när avtalet upphör. 

 

Du bevarar likviditeten och förenklar administrationen 

Den stora fördelen med finansiering är att du bevarar likviditeten och soliditeten i företaget. På så sätt kan likvida medel användas till andra investeringar. Dessutom: Leasingavtalet skräddarsys efter ditt företags förutsättningar och kan anpassas till förväntade intäkter, önskat resultat, skattebelastning och objektets livslängd. Lägg därtill att våra kreditgivare är bankoberoende – ditt kreditutrymme hos din bank kan användas till andra behov. Leasingkostnaden är lätt att budgetera och administration för avskrivningar och inventarieförteckningar försvinner. Din balansräkning belastas inte. 

 

Fördelarna med leasing i 5 punkter

  • Restvärdet på objektet ger dig en lägre leasingkostnad.
  • Leasing bevarar din likviditet till andra investeringar. 
  • Leasingavtalet skräddarsys i enlighet med ditt företags förutsättningar.
  • Utrustningen belastar inte din balansräkning.
  • Ditt kreditutrymme hos banken hålls intakt eftersom våra kreditgivare är bankoberoende.
 
Är ni redo att beställa er pergolamarkis? Klicka här!